Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Så slår ett boprisfall mot bostadsutvecklarna (17:13)

Med stigande farhågor för en bostadsbubbla har ljuset riktats mot börsens fastighetsbolag. Jonas Andersson, förvaltare på Alfred Berg, summerar läget i Börslunch. I dagens program: •Fastighetsbolag vs Bostadsutvecklare. •Bostäder vs kommersiella fastigheter. •SBB, Diös, Hufvudstaden. Programledare: Ellinor Beckett. (Published: Nov. 3, 2017)